hd BELASTINGADVISEURS is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Belastingadviseurs (FB). Als Federatie Belastingadviseur moeten wij werken conform vastgestelde gedrags- en beroepsregels. Naleving daarvan wordt geborgd door een onafhankelijke tucht- en geschillencommissie, waarvan de uitspraken bindend zijn voor alle leden. De FB ziet er op toe dat de leden (blijvend) voldoen aan de hoge eisen die aan het lidmaatschap worden gesteld, waaronder voortdurende scholing. Het volgen van permanente educatie is dan ook verplicht.

hd BELASTINGADVISEURS levert de volgende diensten:

  • Accountancy
  • Belastingadvies
  • Loonadministraties 
  • Estate-planning
  • Financiële Planning

Volg ons op facebook.png