De werkzaamheden bestaan voor het merendeel uit het verzorgen van de financiële administratie en de daaraan gerelateerde aangifte omzetbelasting, het samenstellen van (externe) jaarrekening (inclusief samenstellingsverklaring) en publicatiestukken en verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Daarnaast zijn er werkzaamheden die minder vaak voorkomen.
Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • starterbegeleiding, waaronder het beoordelen van ondernemingsplannen
  • inrichten en voeren van de financiële administratie 
  • adviseren inzake administratieve organisatie en interne controle 
  • opstellen en beoordelen van begrotingen 
  • opstellen, beoordelen en bespreken van tussentijdse (management) rapportages 
  • kostprijsonderzoek

Voor het verrichten van assurance werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het controleren en/of beoordelen van jaarrekeningen, afgeven van inbreng- of accountantsverklaringen, etc. zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een extern accountantskantoor.

Volg ons op facebook.png