In 2016 is de Lening DGA van B.V. het speerpunt bij de belastingdienst

January 19, 2016

Elk jaar heeft de belastingdienst een speerpunt in de aangifte inkomstenbelasting waar zij extra aandacht aan besteden. Voor 2016 is dat het onzakelijk lenen door de directeur-grootaandeelhouder (dga) van zijn B.V. De fiscus gaat in 2016 extra controleren op buitensporig renteloos lenen en onttrekken van geld uit de B.V. voor onzakelijke doeleinden en de hoogte van de rekening courant lening van de dga.

Veel dga’s nemen extra geld op uit hun bv in de vorm van een rekening-courantverhouding. Het saldo daarvan loopt vaak in de loop der jaren op, zonder dat er zekerheden zijn vastgelegd. Ook wordt vaak geen rente betaald en is geen aflossingsschema vastgelegd. De belastingdienst vindt dit soort leningen onzakelijk en zal daarom sancties gaan opleggen. De Belastingdienst kan eisen dat de dga de schuld direct terugbetaald of anders toch minstens in een bepaalde periode afbouwt. Ook kan de fiscus stellen dat er feitelijk sprake is geweest van een uitdeling waarover fiscaal moet worden afgerekend. Om dit alles te voorkomen is het belangrijk om een zakelijke lening overeenkomst op te stellen. Met een juiste overeenkomst die ook moet worden nagekomen, kan worden aangetoond dat de schuld niet onzakelijk is.