Welkom bij HD Belastingadviseurs B.V.

Bij HD Belastingadviseurs heeft iedere medewerker zijn eigen deskundigheid.

Onze dienstverlening omvat onder andere: begeleiden en inrichten van online boekhoudingen (Exact Online, AFAS, E-Boekhouden en Moneybird), het geheel verzorgen van uw financiële administratie, het verzorgen van de  loonadministratie, het opstellen van jaarrekeningen, het verzorgen aangiften omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting, het geven van financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch advies.

HD Belastingadviseurs B.V. aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). Als Register Belastingadviseur moeten wij werken conform vastgestelde gedrags- en beroepsregels. Naleving daarvan wordt geborgd door een onafhankelijke tucht- en geschillencommissie, waarvan de uitspraken bindend zijn voor alle leden. Het RB ziet er op toe dat de leden (blijvend) voldoen aan de hoge eisen die aan het lidmaatschap worden gesteld, waaronder voortdurende scholing. Het volgen van permanente educatie is dan ook verplicht.

Volg ons op facebook.png